Onderwijs 

De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen, ook in Ghana.

Door te investeren in deze generatie, investeren we dus in de toekomst van een heel land.

Jules zijn hart lag bij de straatkinderen in Ghana. 

Vanuit de achtergrond van Ellen en Sophie is het evident om deze keuze te maken. Beiden zijn onderwijzeres van opleiding, hebben jaren ervaring opgedaan in deze sector. Ellen is nog steeds actief in het ondersteuningsnetwerk.  Sophie maakte, na tien jaar met heel veel plezier lesgegeven te hebben, een andere keuze. Vandaag is ze actief in bijzondere jeugdzorg. 

Beiden kunnen een rugzak vol kennis en ervaring meenemen in ons project. Maar het bovenal hun liefde en passie voor deze doelgroep die maakt dat we kunnen doen wat we doen. Dat we er volop voor gaan. En ons niet laten ontmoedigen door hindernissen maar deze zien als kansen om zelf ook nog te kunnen groeien.

Regelmatig krijgen wij de vraag of we een schooltje gebouwd/opgericht hebben. Het antwoord is: "nee dat deden we niet en dat is een bewuste keuze" 

Wij geloven dat er veel kennis en talent bij de lokale bevolking ligt. Waarom zouden wij denken dat we het beter kunnen? 

Uitwisseling van ervaring, samen nadenken over onderwijs, een financieel duwtje in de rug, ... helpen volgens ons veel meer en zijn veel duurzamer dan het overnemen en zelf organiseren van onderwijs.

Iedereen kan in principe een privé schooltje oprichten in Ghana. Deze ploppen dan ook als paddenstoelen overal op. Maar helaas verdwijnen vele van deze schooltjes al snel. Er komt heel veel kijken bij het zelf oprichten van een school. Vergunningen, leerkrachten vinden, een continue instroom van fondsen om deze leerkrachten een eerlijk loon te kunnen betalen, Gebouwen te onderhouden en de nodige educatieve materialen te voorzien ...

We geloven dat hiervoor een voortdurende nabijheid nodig is en dat is voor ons onhaalbaar.

Dus gingen we op zoek naar betrouwbare partners waarmee we een fijne samenwerking kunnen uitbouwen.

Hieronder kan je ze terugvinden.

Succes International School

We laten het woord graag aan de directeur van de school zelf om zijn school voor te stellen:

Success International School werd in 2001 opgericht om in de eerste plaats te helpen bij de kwaliteitsvolle onderwijsbehoeften van de mensen in Builsa North District, Sandema. Omdat er destijds, in 2001, slechts één particuliere onderwijsinstelling was in het hele district en gezien de lakse opvoeding van kinderen in de meeste openbare instellingen, nam ik de moedige stap om een ​​particuliere onderwijsonderneming op te starten met als doel van het bieden van kwaliteitsonderwijs aan kinderen die onder mijn hoede zouden worden gebracht. Ik begon met drie kinderen en had iemands onvoltooide structuur als klaslokaal. Mijn vrouw en ik waren de enige leraren. Eigenlijk zijn we nooit ontmoedigd geraakt door het aantal. Na verloop van tijd begon de invloed van ons werk zichtbaar te worden bij de kinderen die bij ons werden gebracht. Dus de meeste ouders die het nieuws hoorden, begonnen ook hun kinderen mee te nemen zodat wij ze onderwijs konden geven en zo begon de school wortel te schieten en te groeien tot vandaag de dag. Als zakenman had ik een duidelijk omschreven doel, een visie om te bereiken en een missie om te volbrengen. Ten eerste was het mijn doel om een ​​particuliere instelling op te richten die uniek zou zijn in het hele district en daarbuiten, om kwaliteitsonderwijs te bieden aan kinderen die onder mijn hoede zouden worden gebracht. Dat wil zeggen, om ervoor te zorgen dat de kinderen die onder mijn hoede zijn gebracht, opgroeien in staat om leesbaar te lezen en te schrijven en discipline te verwerven voor het leven en werk in de toekomst. Ten tweede was het mijn visie om concurrentie te brengen in de onderwijsondernemingen in het district, aangezien er geen particuliere of onafhankelijke onderwijsfaciliteit was die de bestaande openbare scholen kon uitdagen op het gebied van academische uitmuntendheid. Er waren over het algemeen slechte prestaties bij het Basic Education Certificate Examination (BECE), georganiseerd door de West Africa Examination Council (WAEC) in het district. Telkens wanneer de analyse van de resultaten in de regio plaatsvond, kwam het district hier als laatste naar voren of nam de laatste positie in. Mijn visie was om de leraren aan te zetten om op te staan ​​en hard te werken door een tempo te bepalen dat ze moesten volgen. Vervolgens had ik de missie om alle studenten op te leiden die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van het geschetste doel en de visie. 

 

Lumen Mundi

Een poosje geleden hoorden we tijdens één van onze reizen dat er nog een andere blanke vrouw in Sandema was. Dat is best bijzonder want zoveel blanke mensen komen er niet naar deze regio. We besloten kennis te maken. Enkele dagen later ontmoetten we Margreet voor de eerste keer. Een heel fijne, spontane en sterke nederlandse vrouw met een missie. Margreet stichtte de allereerste school voor kinderen met een beperking in het noorden van Ghana. Geen evidentie. Deze kinderen worden vaak nog verstopt in de huizen, krijgen geen kansen tot ontwikkeling, laat staan tot onderwijs. Margreet besloot vanuit haar eigen passie voor onderwijs hier iets aan te veranderen, omdat ELK kind kansen verdient. In  januari 2023 opende de school officieel. Wij gingen tijdens onze reis op bezoek en zagen een heel mooie werking die ons oprecht raakte en waar we met plezier ook iets voor willen betekenen. 

Dus kan je ook kiezen voor een peter/meterschap voor een kind in deze school. Hier lees je hoe dat werkt. Daarnaast bekijken wij ook elk jaar weer samen met Margreet of wij iets kunnen betekenen. In 2023 voorzagen wij bijvoorbeeld een budget om bij te dragen aan een snoezelruimte voor de kinderen.