Onderwijs voor een kind

Een kind een betere toekomst bieden

 

Wil u meter of peter worden van één van de kinderen uit het dorp? Dat kan!  

kwaliteitsvol onderwijs is een basisrecht voor elk kind én één van de SDG's waaraan wij graag actief mee werken.

Voor 25 euro per maand kunnen wij een kind onderwijs laten genieten in een degelijke school tot het einde van JHS.

We werken hiervoor samen met Succes international school te Sandema. 

Wanneer je dit kind ook de kans wil geven om SHS af te maken (vergelijkbaar met het derde tot zesde middelbaar middelbaar bij ons) dan betaal je vanaf heden 30 euro per maand.

Wees je ervan bewust dat wij een kleine organisatie zijn. Wanneer de steun stopt doen wij er alles aan om iemand anders te vinden zodat dit kind toch verder school kan lopen. Maar wij kunnen hierrond geen garanties geven. 

Wij willen onze werkingskosten zo laag mogelijk houden dus we sturen geen brieven met mooie hoofdingen met nieuws het kind dat je steunt. 

Maar je kan uiteraard regelmatig een update verwachten op onze social media, hier op onze nieuwspagina. Elk trimester krijgen we 1X de schoolresultaten én een foto van de kinderen doorgestuurd die we graag met jullie delen.

Tussendoor mag je ons altijd een mailtje of berichtje sturen met een vraag. Wij informeren dan met veel plezier even bij de schooldirecteur hoe het met de kinderen gaat.

Een beetje uitleg bij het onderwijssysteem in Ghana

 

Het onderwijs in Ghana is gebaseerd op het Britse onderwijsmodel. Kinderen starten hun school met 2 à 3 jaar kleuterschool. Vanaf 6 jaar tot 12 jaar gaan ze dan naar de primary school en  daarna volgen nog 3 jaar Junior High School (JHS). Deze bevinden zich meestal op dezelfde locatie. Schooljaren lopen tegenwoordig van januari tot december. Dit is nog maar zo sinds de corona pandemie. In principe is er in Ghana leerplicht tot 15 jaar.

 

Het onderwijs is gratis in de overheidsscholen. Wel worden vergoedingen gevraagd voor PTA (Parent Teacher Association) en een heleboel andere zaken zoals een maaltijd op school, een rapport op papier krijgen, verplichtte extra lessen, ...

 

Ouders betalen ook zelf de schriften en boeken, moeten een eigen bank en stoel aankopen, zijn verplicht een uniform en schoenen aan te schaffen... Vele mensen kunnen zich al deze zaken niet veroorloven en dus zijn hun kinderen ook niet welkom in de school. We merken dus dat "gratis" heel relatief is. 


Er is een groot onderscheid tussen privéscholen en overheidsscholen.

De eerste zijn vaak opgericht door kerken, weeshuizen, allerlei buitenlandse privé intiatieven...

In de privéscholen is de kwaliteit van lesgeven meestal beter dan op overheidsscholen, waar leerkrachten niet alijd (voldoende) betaald worden en er vaak een bijverdienste op bijhouden. Wanneer de leerkrachten in overheidsscholen niet meer (voldoende) betaald worden stoppen ze vaak met lesgeven. Kinderen spelen dan de hele tijd buiten en er is onvoldoende controle om dit systeem te doorbreken. Op het einde van de JHS moeten de leerlingen een eindexamen BECE afleggen.

Op basis van deze resultaten wordt hen een Senior High School (SHS) aangewezen.

Er is net als bij ons een onderscheid tussen secundair, technisch en beroepsonderwijs en de cyclus duurt 3 jaar. Vergelijkbaar met de 3 laatste jaren van onze middelbare school.

De meeste colleges zijn een mix van internaat en dagstudenten.

Jongeren kunnen op basis van hun resultaten kiezen uit een beperkte lijst van scholen waarvan er vele vaak niet in hun eigen regio liggen. Dat betekent dat ze verplicht zijn om in de school te verblijven.

Tot 2017 was SHS betalend. Vanaf schooljaar 2017-2018 is er ‘free education’ (SHS), maar je moet wel nog heel wat spullen zelf kopen waardoor je al vlug nog budget van 600 euro nodig hebt. 

Rachel, onze eerste studente die naar SHS ging. Zij studeert in Accra


Op het einde van de SHS leggen studenten een eindexamen WASSCE (secundair) of Nabptex
(technisch) af.

Op basis van deze resultaten kunnen studenten toegang krijgen tot hoger onderwijs.

Slechts een kleine minderheid (5%) kan verder studeren wegens gebrek aan goede resultaten. Daarnaast is de kost van universiteit of hogeschool zo hoog dat alleen de mensen die écht welgesteld zijn dit kunnen betalen.

 

Deze kinderen zijn blij met de kans die ze dankzij jullie krijgen:

(met vermelding geboortedatum kind als we die kennen)

 

Julius Awontiim (23/10/2014)

Daniël 

Felicity Awontiim (11/05/2011)

Elijah Asuik

Noah Azerichaab  

Rachel Awontiim (26/04/2006)

Keely Hope Awonaklie

Uzziah Ajampan

Daniël Ajubil (18/12/2007)

Happy Awontiim Goodlove

Moniru Opaku Anarwat (21/05/2011)

Abigail Ajubil (23/09/2005)

Portiphar Agambasi.

Gabriel Atuidem Aprawen (29/12/2011)

Emmanuel Awenniami akumweendem (01/10/2012)

Olivia Atong Awenbisitemi