Waarom Ghana?

Uit alle landen waar mensen hulp kunnen gebruiken kozen wij Ghana .... waarom?

De eerlijkheid gebied ons dat dit in eerste instantie ook niet het land was waar Jules aan dacht.

Maar na wat opzoekwerk werd al snel duidelijk waarom het een goede keuze is. 

We geven enkele cijfers mee:

 

 • Ghana is een land op de DAC lijst van OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling).
 • Er wonen 27,7 miljoen mensen in Ghana.​
 • De gemiddelde levensverwachting in Ghana is 61,5 jaar (bij ons 81 jaar)
 • Kinderarbeid: 22,6% van de kinderen wordt gedwongen tot kinderarbeid. 
 • Kindhuwelijken: 21% huwt voor 18de verjaardag
 • Kindersterfte: 61,5 per 1000 (in België 4,1 per 1000)
 • 25,6% van de bevolking leeft onder de armoedegrens (meer dan 6 miljoen mensen)
 • Alfabetiseringsgraad: 76,6% Concreet wil dit zeggen dan één vierde van de bevolking niet lan lezen en/of schrijven.
 • 16,3% van de kinderen maakt lagere school niet af, maar 59,8% geniet enige vorm van secundait onderwijs (vrouwen zelfs 51,8), maar 16,3% start hoger onderwijs.  Kinderen in Ghana lopen gemiddeld 6,9 jaar school.  Bij ons is dat 11,4 jaar
 • Vrouwenbesnijdenis is verboden sinds 1994 maar nog steeds een kleine 4% van de vrouwen ondergaat deze ingreep. (In dorpen veel meer)
 • Geweld tegen vrouwen:  Tussen 15 en 49 jaar is maar lieft 44% slachtoffer van huiselijk geweld
 • Celstraffen op homosexualiteit (3 jaaren uitsluiting uit de gemeenschappen

 

Bron: UCOS (universitair centrum voor ontwikkelingssamenwerking) LANDENFICHE Ghana – UCOS

 

Meer weten over Ghana? Kijk zeker ook eens Jong, pienter en zwart | VRT NWS: nieuws