Gezondheidszorg

Sandema district hospital

Gezondheidszorg in Ghana is helemaal anders georganiseerd dan bij ons.

Het Ghanese zorgstelsel kent vijf niveaus: gezondheidsposten, gezondheidscentra en klinieken, districtsziekenhuizen, regionale ziekenhuizen en tertiaire ziekenhuizen. Gezondheidsposten staan in voor de eerstelijnszorg op het platteland. Er zijn een 200-tal ziekenhuizen in Ghana. Daarnaast zijn er ook private klinieken, maar deze vormen minder dan 2% van de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is erg variabel in Ghana. Stedelijke centra zijn goed bereikbaar en je vindt er de meeste ziekenhuizen, klinieken en apotheken. Plattelandsgebieden,  hebben echter vaak geen moderne gezondheidszorg. Patiënten in deze gebieden vertrouwen op de traditionele geneeskunde of leggen grote afstanden af.

In Sandema is er het "Sandema district hospital".  Niet vergelijkbaar met een ziekenhuis hier bij ons maar de verpleegkundigen en dokters doen er heel erg hun best. 

Wij bouwden in de voorbije jaren een heel fijne samenwerking uit met de afdelingen materniteit, neonathale unit en de pediatrie.

We kiezen bewust voor deze afdelingen gezien we ons in onze VZW op kinderen richten.