Onze droom

(missie)

SOS Ghana wil de mensen uit Sandema en de omgeving kansen geven op een meer kwaliteitsvol leven.

We spitsen ons specifiek toe op deze gemeenschap. Dit is een bewuste keuze. 

Sandema ligt in Sahel gebied en is een afgelegen en "vergeten" regio waar weinig infrastructuur en basisvoorzieningen zijn.

Er is geen degelijk wegennet wat de regio slecht bereikbaar maakt.

Als gevolg van de droogte en de slechte toegankelijkheid van het gebied is er weinig werkgelegenheid en dus ook weinig perspectief voor de locale bevolking. 

We geloven erin dat we, samen met de lokale gemeenschap, een verschil kunnen maken.

We luisteren naar de noden van de plaatselijke bevolking en gaan hierover met hun in gesprek

Op basis van de noden die in deze gesprekken naar boven komen selecteren we samen met hun de meest dringende en/of deze waar de meeste mensen uit de community baat bij hebben. 

We zetten volop in op de sterktes van de mensen ter plaatse. ​ Bij voorkeur vertrekken we vanuit hun eigen kracht en talenten. 

Hand in hand bereiken we meer dan alleen. 

We laten ons leiden door de SDG's (Sustainable development goals) die onderschreven werden door de verenigde naties en waaraan we allen samen werken om tegen 2030 een aantal mijlpalen te kunnen nemen.  De focus binnen SOS Ghana ligt op 2 van deze 17 doelstellingen. 

We richten ons specifiek op kwalitatief onderwijs en gezondheidszorg.  De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen. Investeren in deze generatie betekent dus ook investeren in de toekomst van Ghana.  Gezondheid is de basis van alles. Wie gezond is heeft ruimte om met andere dingen bezig te zijn en kan zich ontplooien/ontwikkelen. Toegang tot en een goede gezondheidszorg waar ook ruimte is voor sensibilisatie en preventie maken daarom ook deel uit van onze keuze.

Uiteraard betekent deze focus niet dat we de andere SDG's uit het oog verliezen. Vele gaan namelijk hand in hand, Actief werken aan de ene heeft zeker ook een positieve impact op andere doelstellingen​. Maar focus moet er zijn om door het bos de bomen te kunnen zien. Wij kunnen niet alle problemen in deze wereld oplossen.

Soms breekt nood wet en we willen de vrijheid behouden om in de spelen op onvoorziene omstandigheden.

De mensen ter plaatse zijn direct betrokken bij elke fase en zijn eigenaar van de projecten. Van de selectie tot de uitvoering en het behoud achteraf.

Dit omdat we geloven in eigenaarschap als sleutel tot duurzaamheid

We investeren in partnerships met locale spelers vanuit het geloof dat er een mooie wisselwerking en verrijking van beide kanten mogelijk is. 

Daarnaast kijken we ook naar andere partners uit België en/of buurlanden. ​Kennis en ervaringen delen maakt ons allen wijzer en zorgt voor verbondenheid en duurzaamheid.