Spreker op je school

De wereld is geen ver-van-mijn-bedshow voor kinderenen jongeren.

integendeel, de wereld van onze kinderen is al heel snel veel groter dan hun dorp of land.

Via alle mogelijke media komen zij al vroeg in contact met de hele wereld, ook met de minder fijne kanten.

Armoede en ongelijkheid, vluchtelingen en mensenrechten, klimaat en natuurrampen, voedseltekort en hongersnood …. 

Gelukkig hebben ze ook toegang tot alle rijkdom en schoonheid die er ligt in verschillende culturen, landen, klimaatzones.

Voor de school is er hier ook een belangrijke rol weggelegd. 

Zij kunnen onze kinderen helpen om hierin hun weg te vinden.

Door in dialoog te gaan over deze thema's en verschillende perspectieven binnen te brengen leren ze kritsich zijn, vragen stellen, zich solidair en verdraagzaam op te stellen.

Mede op school worden de zaadjes geplant om onze kinderen te helpen opgroeien tot verantwoordelijke en kritische wereldburgers, die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit én actief bijdragen tot een rechtvaardige en duurzame wereld.

Ze leren om niet alleen toe te kijken maar ook werkenlijk in beweging te komen om de wereld een mooie plek te maken voor iedereen.  

 

Als VZW actief in een ontwikkelingsland willen wij graag bijdragen.

Zowel Ellen als Sophie zijn onderwijzeres van opleiding en werken nog steeds met kinderen en jongeren.

We komen dus heel graag langs om samen te kijken wat er zinvol kan zijn en passen ons aanbod graag aan aan de noden die er zijn.