Met je bedrijf 

Waarom een goed doel steunen als bedrijf?

Veel bedrijven zetten zich naast hun commerciële activiteiten ook in om van de wereld een betere plaats te maken. Ze tonen zo hun warm hart voor onze maatschappij. Als u dat ook met uw bedrijf wil doen, dan kan u samenwerken met een goed doel. Dat kadert dan in  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
We kennen ondertussen allemaal de SDG's die niet meer weg te denken zijn en we worden allemaal verwacht ons steentje bij te dragen.

Dat kan door SOS Ghana in je hart te sluiten.

Bovendien verzekeren wij dat we persoonlijk opvolgen wat er met uw steun gebeurt in Ghana.

 

Hoe u als bedrijf uw steentje kunt bijdragen?

Dit kan op verschillende manieren:

Giften eenmalig

Giften kunnen op IBAN  BE28 0016 9847 2020 of je kan de QR code hier scannen 

Giften structureel.

Door een regelmatige gift via een domiciliëringsopdracht die u in enkele klikken in orde kan maken via onderstaande link.

 

 

5 euro: Een jaar lang toegang tot gezondsheidszorg voor een kind

10 euro: Een levensreddend vaccin tegen hepatitis

15 euro: een schooluniform voor een kind

20 euro: een boekentas met gevulde pennenzak voor een kind

Giften n.a.v. :
een personeelsfeest, pensioenfeest van een medewerker, enz….
Heeft u echter nog een ander idee om SOS Ghana te steunen, bijvoorbeeld met een kerstpakket,
benefietdiner, jubileumviering of sportactiviteit? Wij denken graag met u mee om uw idee te realiseren.

What's in it for you?

Als u met SOS Ghana als goed doel samenwerkt hebt u verschillende voordelen:

 • U geeft blijk van maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid (corporate social responsibility),
 • U werkt als bedrijf aan de SGD's
 • Het levert u nieuwe PR-mogelijkheden op t.o.v. uw leveranciers en klantenWaarom zou 
 • Het motiveert uw werknemers

AFTREKBAARHEID VAN GIFTEN

De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van giften gedaan door uw bedrijf of vennootschap:

 • enkel giften in geld komen in aanmerking.
 • de gift moet gedaan zijn zonder tegenwaarde of –prestatie.
 • de gift moet minimaal 40 euro bedragen.
 • het attest van de erkende instelling m.b.t. de gift moet opgemaakt worden volgens de toepassing van artikel 145**, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
 • voldoende belastbare winst hebben binnen het bedrijf of vennootschap. De gift is enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar en mag dus niet overgedragen worden als verlies naar een later boekjaar.
 • het totaal van fiscaal aftrekbare giften mag niet meer dan 5% bedragen van het totaal belastbare inkomen van de onderneming.
 • absoluut maximum aftrekbaar bedrag is 500.000 euro.
 • de gift is door de onderneming te beschouwen als een liberaliteit die in eerste instantie in de aangifte van de vennootschapsbelasting moet worden opgenomen onder de post ‘verworpen uitgaven’, maar die nadien bij de bepaling van het fiscaal resultaat opnieuw mag worden afgetrokken wanneer de voorwaarden hiervoor voldaan zijn.

VERSCHIL TUSSEN MECENAAT EN SPONSORING

 

MECENAAT
Giften aan of (mede)financiering van maatschappelijke sociale projecten van stichtingen, NGO’s of non-profitorganisaties, zonder een directe return voor de onderneming of het bedrijf.
Ondernemingen die aan mecenaat of filantropie doen binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, tonen aan de samenleving dat zij zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor hun omgeving en de maatschappij.

SPONSORING
Bij sponsoring beoogt een bedrijf zijn omzet te verhogen met reclame of PR-inspanningen. Sponsoring is daardoor een normale marketingkost voor de fiscus. De financiële inbreng is dan ook 100% aftrekbaar.